Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Мартин

 

Мария Липискова

 

е само вътрешност
без външност
когато носи дългите шалове
ръкавите,
които скриват ръцете му
качулката, където е синьо
езикът,
който избутва тялото

 

Мартин е само вътрешност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. септември 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]