Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

***

 

Мария Липискова

 

***

 

този миг
разцепен на две

 

така се появяват
близнаци

 

 

 

 

 

***

 

Събирането на кестени
и на светлина. Завъртането
на слънчевия часовник
при кръглото езеро.

 

 

 

 

 

***

 

Докато я докосваше
тя се съживи
наполовина

 

 

 

 

 

***

 

И над тялото преминава
полу-
мъжката река

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. септември 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]