Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

бих искала да уловя този пейзаж

 

Мария Липискова

 

 

отивам да донеса кепчето за пеперуди на Набоков
прекосявам изчезналия в детството Петербург
с широки улици като в сънищата
качвам се по витата стълба
пред врата влакче
звучи френски повече английски песен
отварям вратата
а вътре няма почти нищо  

 

само едно спящо дете и светеща пеперуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. декември 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]