Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Поддържане на смисъла

 

Мария Липискова

 

 

двете букви.
в ръката ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юли 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]