Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Нейните пръсти са като попивателна хартия

 

Мария Липискова

 

 

Около устата има лента
за да могат думите да протичат
докато той не може да диша
свличат се по тялото му

 

съзнанието този коридор
несъзнавано нищо няма да направи
лентата около устата му се е отвързала

 

немотата на тялото
вече е освободена.

 

Нейните пръстите са като попивателна хартия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. юли 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]