Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

във всички утрини на света

 

Мария Липискова

 

 

спомняш ли си как закусвахме поемахме храната две години

 

до твоята смърт утрините бяха всички утрини на света

 

ръката ти беше лека и описваше букви и животни във въздуха

 

животните се появяваха със своите сенки тичаха хвърляха се едно срещу друго

 

и буквите във въздуха пазеха спомена от твоето тяло сутрин

 

във всички утрини на света.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 05. ноември 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]