Владимир Воронски

литературна критика, проза

Литературен клуб | публикуване | литературна критика

 

 

         Владимир Воронски е роден в гр. Триест, Италия. Магистър е по руско литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. Занимава се с руска класическа литература, теософия и медиавистика.

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]