Владимир Воронски

литературна критика, проза

Литературен клуб | публикуване | литературна критика

 

 

         Владимир Воронски е роден в гр. Триест, Италия. Магистър е по руско литературознание в СУ "Св. Климент Охридски". Занимава се с руска класическа литература, теософия и медиавистика.

 

 

 

 

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]