Михаил Ямполски

изкуствознание

Литературен клуб | азбучен каталог

 

         Михаил Ямполски е киновед, философ, културолог.
         Родeн в Москва, 1949 г . През 1971 г. завършва романо-германския факултет на Московския педагогически институт. Кандидат на педагогическите науки, доктор по изкуствознание. Работил е като научен сътрудник в Лабораторията за посткласически изследвания-Институт за философия, РАН.
         От 1992 година Михаил Ямполски е професор по сравнително литературознание, руски и славянски изследвания в Нюйоркския университет.
         Автор на изследвания в областта на културологията, философията, семиотиката, теория и история на киното. Автор на книгите «Видимият свят. Очерци върху ранната кино феноменология» . Москва, 1993; «Паметта на Тирезий. Интертекстуалност и кино» .Москва, 1993; «Демонът и Лабиринта. Диаграми, деформации, мимезис.».Москва, 1996; „Безпаметството като източник. Четейки Хармс.” . Москва: НЛО, 1998.
         Носител на наградата на името на Андрей Белий - 2004 година, в областта на хуманитарните изследвания, присъдена му за книгата «Физиология на символическото. Завръщането на Левиатан: Политическа теология, репрезентация на властта и края на стария режим”. Москва: НЛО, 2004.

©1998-2021 г. Електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]