Драгомир Тодоров

музикология - дебюти

Литературен клуб | публикуване | музикология

 

 

         Драгомир Тодоров е роден на 23.04.1984 г. в София, но живее в гр. Ловеч. Учи последователно в СОУ "Панайот Пипков" - Ловеч, с профилирано обучение по музика, Средно музикално училище "Панайот Пипков" - Плевен, Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София. Печелил е многобройни конкурси за пианисти. В момента е студент, четвърти курс, и му предстои защита на дипломна работа на тема "Хармоничният стил в обработките на народни песни на Красимир Кюркчийски", с научен ръководител д-р Андрей Диамандиев.

 

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]