Стефан Абаджиев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Стефан Абаджиев

 

 

Ако поискаш да ме видиш,
не поглеждай
под маската на клоуна!
Не ме търси и в сянката на облака!
Не се рови и в старите архиви!
Изследвай въздуха –
във него липсва глътката,
погълната при мойто първо вдишване.
Изследвай почвата –
във нея има място
за моето последно спотаяване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 29. септември 2009 г.
Публикация в кн. „И ако някога се случи непонятното“, Стефан Абаджиев, Изд. „Стигмати“, С., 2008 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]