Албина Опанасенко

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

Подлез

 

Албина Опанасенко

 

Често се срещаме тук –
аз и уличният музикант
с китара без струни.

 

Отсреща на стената
някой е написал
с кръв
„Ще те чакам!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. септември 2014 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]