Ани Илков

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ŽENA

 

Ani Ilkov

 

 

   Svakako je važna žena

   Važna je s leđa

   Važna je iz usta

   Važno joj je tijelo

    

   Važno je njeno ime

   Šarena je njena mačka

   Riječi koje poslije sna

   Uzima kao tonik

    

   Važna je bijela soba

   I crna je soba isto

   Važna. Taj pokrivač

   Važno ju s ljubavlju obavija

    

   Važan je korak u subotu

   Ponoćni ples u nedjelju

   Važno je njeno brbljanje

   Nakon što su svi ušutjeli

    

   Jako je važna Žena

   Važna je njena važnost

   Nježni treptaj nozdrve

   Usne važne i vlažne

    

   Žena je važna! Rekao sam

   Gledaj je s prozora

   Dok u tebi mirišu

   Nježne latice ruže

    

   Dok s užasom ne otkriješ:

   Ženska je pod nama zemlja!

   I ne počneš plakati i uvijati se

   Kao krtica kao pas...

               kao vjetar.

    

    

    

---

 

Превод от български на хърватски: Андрияна Дуяк.
Редактор на публикацията: Ана Вазунг.

 

Преводът е направен по публикацията на
стихотворението в „Литературен клуб“ и
се публикува за първи път!

 

 

На български език:

 

Жената

 

Ани Илков

 

 

   Всякак е важна жената
   Важна откъм гърба
   Важна откъм устата
   Важна откъм плътта

    

   Важно е нейното име
   Шарена – нейната котка
   Думите които тя взима
   След своя сън – вместо тоник

    

   Важна е бялата стая
   Черната стая е също
   Важна. Това одеяло
   Важно с любов я прегръща

    

   Важна е стъпката в събота
   Танца посред нощ в неделя
   Важно е нейното бъбрене
   След като всички са спрели

    

   Много е важна Жената
   Важна е нейната важност
   Трепета нежен на ноздрата
   Устните важни и влажни

    

   Жената е важна! Аз казах
   Гледай я от прозореца
   Докато в тебе ухаят
   Нежните листи на розата

    

   Докато с ужас откриеш:
   Женска под нас е земята!
   И тръгнеш да плачеш и виеш
   Като кърт като пес...
                  като вятър.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. декември 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]