Пламен Антов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ТОВА НЕ Е ГРАДЪТ, КОЙТО ЩЕ СИ СПОМНЯМ

 

Пламен Антов

 

 

  Това не е градът, който ще си спомням.
  В града, който ще си спомням, никога не съм бил,
  по улиците му не съм вървял
  със сините си кецове и раницата синя, не съм целувал
  момичетата му в таксито
  не съм седял самотен край реката Тежу
  дъждът му не е ресал
  косите ми с неоновите пръсти на нощта
  не съм се изпикавал рано сутрин като куче
  по уличките на „Алфама“ –

   

  градът, през който съм преминал,
  не може никога да се превърне в дума
  тъй както сянката на птица – в птица
  и както красотата – във момичешко лице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2010 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]