Ася Колева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Орех

 

 

Ако чуеш гласа ми в онази есенна стая,
завърти се три пъти като сянка.
После седни и послушай дъждовните песни,
отдавна сънувани.
Въздишката ти ще е знак
да разклатя с все сила
стария орех.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. ноември 2003 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]