Ася Колева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Сутрин

 

 

 

Червенее. На увяхване.
Пеят. На разсъмване.
Притихнали. На събуждане.
Белее се - открит.
А в рамката му - клони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. ноември 2003 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]