Августин Господинов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

***

 

Августин Господинов

 

 

Авторът е носител на голямата награда на Фестивала „София: Поетики“ - 2014 г.

 

 

ще изчукам
всичките ти приятелки
за да не се влюбя в някоя от тях
да съм само твой
а и да имате тема за разговори
когато се събирате
да пушите тънките си цигари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. октомври 2015 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]