Катя Белчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

* * *

 

атя Белчева

 

 

Изтънялата забрадка
на баба
по полето се мята.
Ято птици я вдигна.
И от ъгълчетата
на небето покапа
седеф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2008 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]