Катя Белчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

* * *

 

Катя Белчева

 

 

Много мъже ще поискат
ръката на Пенелопа.

 

На палубата
капитанът е закотвил
котвата в саксия,
последната земя,
която ще докоснат
ръцете му.

 

Много мъже ще поискат
ръката на Пенелопа.

 

Корабният дневник
е втора „Одисея“
и листовете са набраздени
от вълни,
непрестанно и окончателно.

 

Много мъже ще поискат
ръката на Пенелопа.

 

Боговете изпращат
риба и попътен вятър,
ще си направят от кораба
жертвеник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2008 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]