Катя Белчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

* * *

 

Катя Белчева

 

 

Понякога е толкова лесно
да бъдеш от другата страна –
огледален образ,
късче старинна мозайка,
лист от недовършен ръкопис.
И в терзанието си,
дали ще уловиш всяка капка от дъжда,
се промъкваш тихо,
като игла през тежък гоблен,
прикрил тайната врата
и греха на Мария Магдалена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2008 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]