Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

***

 

Марин Бодаков

 

 

 

небето се разтваря като язва
невинна язва сънища и мляко
като дете
небето се разтваря
родителите ми се любят бавно
небе
като самотната смокиня се възнася
дете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]