Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

присвиване

 

Марин Бодаков

 

 

 

допрян в кората на далечен бряст -
смущават ме неспирно празненствата,
все някакъв градински идиот -
в грапавини от светлини
и мъка
почти изпаднал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]