Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

пощенска марка

 

Марин Бодаков

 

 

 

тъгата бавно окислява
и побелява знамето на слабините ми
прекрасни

 

и с тялото не знам какво да правя
на тази възраст

 

ще се помоля да го вземат на излизане
роднините

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]