Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

за употреба на дофина

 

Марин Бодаков

 

 

 

към вдатините
на благородни брегове и съразмерен хлад
онези вечери в солените читални
на въздуха

 

в далечините
аз виждам строфите на декемврийски кораби
как сладката мъгла ги разранява
и части от значения изчезв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]