Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

***

 

Марин Бодаков

 

 

 

пак слиза носталгичният пелтек
далече
       в небесата на паланките

 

в дланта пристъпват щедро нови линии
тревогата им като сън замайва
така небрежно кой го е целунал
препъва се

 

со силата на обладаващ юноша
той слиза бавно подръка безделничи
набъбва под покоя на планетите
поспира тръгва

 

                     всичко се понася

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]