Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Белова

 

Марин Бодаков

 

 

сега обличаме трупа
и имаме проблеми с копчета

 

сега нагласяме трупа
и душим сенките във въздуха

 

сега изнасяме трупа,
покриваме го с пръст и клони

 

усещаме недостига на органи,
с които да тъгуваме

 

сега

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]