Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Глоса

 

Марин Бодаков

 

 

Бавно
плаваме край бреговете на подписа:
полупустинна растителност,
шумно население,
размирици...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]