Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Година в градината

 

Марин Бодаков

 

 

Отслабва волята на стихотворението,
скърбящ монарх

 

В банята му курните преливат,
на лавиците се чифтосват гласни,
прозорците трошат хартиени дървета,
покой и похот,
похот и покой...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]