Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Хаосът на желанието

 

Марин Бодаков

 

 

Какво пренасям в твоята прегръдка,
какво контрабандирам?
Хаос, който произнася непроизносимото,
желание, което понася непоносимото;
фалшиви скъпоценности...

 

Тялото се оттегля, олеква.
Тялото тупти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]