Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Третата гърда

 

Марин Бодаков

 

 

къде сте, дръзки непрактични разговори?
свенливи споделености, къде сте?
световните неща се случват вкупом,
гъмжат, жужат, зачекват, покосяват,
а вас ви няма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

© 1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]