Борис Първанов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | на гърба на класиците

 

На фитнеса

 

Борис Първанов

 

 

Недей дочаква и зори,
Върви, братле, прави гърди!
И като няма прокопсия
Зобни и някоя "помия".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 27. август 2006 г.

г1998-2006 г. Литературен клуб. Всички права запазени!