Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

Книги и ключар

 

Радослав Чичев

 

   

  Отварям града с някоя книга
  Разлистени тротоари и керемиди се чупят
  Поредни без никаква връзка
  Как можеш да влезеш в книгата
  Главата е врата към думите
  Наредени на закачалката висят
  Всяка с ключ към следващата
  Толкова много ключове в една страница
  Толкова много страници на една улица
  Един човек продава книги и ключове
  Може да влезе в главата на всеки писател
  С грешния ключ в грешния писател
  Това объркване създава суматоха
  После разбирателство
  На конец е закачил няколко страници
  За пощенски кутии
  В библиотеката му наредени ключове
  Страници слепнати от ръжда
  Един човек продава книги и ключове
  Заключен в любимата си книга

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2011 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]