Радослав Чичев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

КОЛЕДА

 

Радослав Чичев

 

    

   толкова е крехко
   като облак който не иска да се разпръсне
   колкото да лекуваш паднал портокал
   да обгърнеш обвивката на приятел
   нетрайните ръце на моята плахост

    

   изядените фъстъци и шлюпките след вечеря
   храна за коледни духове

    

   една цивилизация чука по клепачите ми
   и знам че трябва да превърна
   крилете на ангелите
   в ръце на боксьор

    

   какво ще си пожелаеш когато падне луната?

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Електронна публикация на 05. януари 2013 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]