Цвета Делчева

поезия

Литературен клуб! Най-старото електронно издание за литература в България! | страницата на авторката

 

КРАЯТ НА ЛЯТОТО, ВЕЧНОСТТА

 

 

Цвета Делчева

 

 

 

 • Въведение
 • II. Слънчевото затъмнение
 • III. Снежно вино
 • IV. Пътят непрекъснато излиза на два пътя
 • V. Утре ще е още по-късно
 • VI. Насищане със края
 • VII. И листът е все така бял
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Електронна публикация на 18. декември 2007 г.
  Публикация в кн. „Краят на лятото, вечността“, Цвета Делчева, Изд. „Стигмати“, С., 2006 г.
  ©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

   

  Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]