Петър Денчев

поезия, проза

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Картина от града

 

Петър Денчев

 

Спомняш ли си малките деца
в града как слагат монети
по релсите на трамвая?
За усещането на смачкано
горещо пени рискуват живота,
а електрическите картини
на нашият живот бавно
се изтриват по релсите
на трамвая.

 

Искрите прехвърчат от оплетени
жици в северноамерикански град,
където метрото и трамвая са среща
на долен и горен свят.

 

Заради транспорта умират хора,
а всеки хвърля монети от по цент
на паважа без да мисли,
че хора рискували са живота,
за да извадят метала от гръдта
на нашата земя.

 

Не съм знаел,
че корейците
са католици
затова се почудих
на малката църква
сгушена сред
блестящите небостъргачи.

 

Точно един трамвай
смаза дете.

 

 

 

Електронна публикация на 25. май 2006 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]