Десислава Желева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

0203

 

Десислава Желева

 

 

Щеше ми се това да е стихотворение.
Но ще се издълбая в себе си
по-скоро епитаф:

 

 

Той беше тук,
пушеше ме няколко години.
А сега се отказва от вредните навици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юли 2010 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]