Десислава Желева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Транскрипция

 

Десислава Желева

 

 

Чакай ме на петия ред отдолу нагоре
в третата буква на съществителното ми,
допълнено от страх и объркване.

 

Чакай ме на седма страница,
там, където още има време
героите ни да се разминават по случайност.

 

Дано не се объркаш само
и не идеш в края,
защото всичко там е твърде ясно.
Всичко там е твърде вчера.

 

Не обичам междуметия.
Търси ме във поантата на драмата -
хвани ме за косите и ме измъкни оттам.

 

А ако не ме намериш -
няма страшно.
Ако се срещнем някак между редовете
няма начин да не се познаем.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юли 2010 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]