Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Приближение“

 

БЛАГОДАРНОСТИ

 

Илко Димитров

 

 

 

Благодаря на Христианна Василева за това, че предизвика тази книга.

 

Благодаря на Калоян Игнатовски и Биляна Борисова за наистина ценните съвети и предложения при редактирането на текста.

 

Благодаря на Антоанета Колева, Георги Каприев и Амелия Личева за това, че прочетоха ръкописа и го подкрепиха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 03. февруари 2021 г.
Публикация в кн. „Приближение“, Илко Димитров,
Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 2019 г., редактори: Калоян Игнатовски, Биляна Борисова.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]