Красимира Джисова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Красимира Джисова

 

 

PLAYED OUT [pleid`aut] плейд аут
повтарям

 

Настъпват изменения само при описване на зони,
забранени с епиграфи,
защото

 

    кой ще дойде тук ноември,
                                                  във неделя
                   Неделя
                                      е акт на мълчание
Плажовете
                   са акт на мълчание

 

Кабини са останали вместо спасители

 

Птици вместо майки,
                                      които да крещят
над тялото ми -
                   8 градуса североизточно
                                                  Някъде наблизо е

 

и фигурата без лице (дали е най-
доброто ми видение),

 

намесва се единствено с език:

 

                   - Кам аут, бу:би, дазнт метъ
                   он уитч сайд уи: о:л уи: а:(р) лу:зъс

 

................................... Все едно всеки самоубиец
знае английски

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. ноември 2006 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]