Красимира Джисова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

НЯКОИ ПОЕТИ ПИШАТ ТАКА

 

Красимира Джисова

 

 

  Търъ, търъ, търъ, тъ-тъ-търъръ.
  Търа, търъ, търъ, тъ-тъ-ръръръ.
  Тътъ ръръ-тътъ ръръ, тъ тъ търъ.
  Търъ ръ ръ, търъ ръ ръ,
  търъ търъ – търъ ръръ.
  Търъ, търъ, търъ, търъ, тъ търъ.
  Търъ, търъ, търъ, търъ, тъ ръръ.
  Тътъ ръръ-тътъ ръръ:
  тъ тъ тъ търъ. Търъ, търъ, търъ,
  търъ ръръ.

   

   

  Ръра... Ръра...
  Търа!

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. ноември 2012 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]