Диан Киров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Синият октопод

 

 

Диан Киров

 

    

   Два часа сън.
   Два часа младост.
   През останалото време
   насъсквах синия октопод
   срещу спящите в корубата на двора.

    

   И в тази синя олелия от хралупата
   излизаше жена, която с октопода
   се преборваше...

    

   Настана синя тишина,
   по-синя от ръцете на човек,
   който е забравил името си...

    

   Два часа сън.
   Два часа младост.
   Насъсквам синия си октопод
   срещу малкото солено островче.
   По този начин играя с него.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 16. ноември 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]