Диан Киров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Очи на скорпион

 

 

Диан Киров

 

    

   Имам очите на скорпион
   но съм роден през гущерова нощ.
   Проплакал съм в една от стаите на третия етаж,
   откъдето се открива гледка към планината.
   Снегът тогава бил цял метър, с небесно-син цвят.
   (Геометрията на облаците всъщност ми изглежда
   прекалено сложна... Наблюдавам ги, стъпил върху сянката
   на гущер, който се храни.)

    

   В понеделник котката изяде храната на гущера,
   във вторник изпи водата му,
   после започна да се прозява,
   а аз й се изплезих.

    

   В четвъртък сутринта вдявах конец.
   Тогава никой от присъстващите не се изплези
   и никой от тях не започна да се прозява.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 16. ноември 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]