Диан Киров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Купените паяжини

 

 

Диан Киров

 

   

  Намирай пъстри монети в реката!
  Откривай реки в долината,
  а после ловувай златни мухи!
  С най-новите паяжини - онези които купихме изгодно от пастира с жълтите пръсти. Той пушеше изсушени минзухари и други цветя с лулата си. Защото докосваше цветята пръстите му имаха такъв цвят.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

 

Електронна публикация на 16. ноември 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]