Диан Киров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Човек и звяр

 

 

Диан Киров

 

    

   Лъвът си има нов помощник,
   той се грижи за козината му и лекува зъбите.
   Рисува хвърчила
   върху стените многобройни, но
   никога в понеделник!
   Във вторник изпява песента
   за бедния рибар.

    

   Сряда е и в огледалото той вижда старец,
   в четвъртък - силует на птица.

    

   Когато е горещо пръска гривата с вода
   и милва лъвската десница.
   През останалото време го
   наричат „преподобния готвач“.
   Щом е сит лъвът, всеки
   ще е в безопасност!

    

   Един кълвач каца върху близката стена.
   Понякога преживя.
   Друг път стиска с нокти
   парченце огледало. Жилав е и знае
   името му!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 16. ноември 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]