Диан Киров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Върни ми дъждовете

 

 

Диан Киров

 

    

   Върни ми дъждовете,
   бурите върни
   сега вода ми трябва.
   От дни нашата къща гори.
   Заприличала е на огромна пещ, в която
   може да се допекат хляба и месото

    

   Със сигурност ще го сторят живеещите на съседната улица

    

   Някога в дома ни живеели зли роднини.
   Казват, че от жажда пресушили
   всички кладенци в селото, а децата
   им се раждали по стърнищата.
   После ги прогонили,
   но златото останало,
   зазидано в комините.
   Върни ми дъждовете, бурите върни!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 16. ноември 2020 г.
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]