Едуард Маринов

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | публикуване

 

 

         Едуард Маринов е студент в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“.

 

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]