Елена Янева

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на авторката

 

ПАСИОНАТО

 

 

 

Маслините златисто лягат в делвата
над тях гредите вдишват тих зехтин
и хлябове хитоните отхвърлят
да охладят пшеничните си шии
прохождат шипките в кашмирения шепот
на свещниците лешници в стените
разлистват устните си спуснати карминено
с открехването хрупкаво на орех
луна потулвани светулки се достигат
по лъскавата кожа на маслините
и смугли
                     с лъскаво око
                                            примигват кротко
а впила жили в билото на ъгъла
месмеризирана
преглъща
богомолката

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. февруари 2003 г.

г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]