Емилиян Николов

рецензии

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

КРИТИКА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

("Хамлет" на Шекспир и "Рибарски живот" на Вапцаров)

 

Емилиян Николов

 

 

         Както става ясно и от уводния текст на проф. Никола Георгиев съвместното разглеждане на пиесата "Хамлет" на Уилям Шекспир и стихотворението "Рибарски живот" на Никола Вапцаров се мотивира от използването и в двата текста на похвата "литература в литературата" и "театър в театъра", а в изложението на Дарин Тенев се изтъква като важен и "проблема за репрезентацията" като общ за двете произведения.
         В стихотворението на Никола Вапцаров "Рибарски живот" има две думи, върху чието значение е акцентувано чрез похвата разредка - "поезия" в първия куплет и "неизвестност" в края на творбата. Използването на този нелитературен похват тук може да има две функции - подчертаването на значещи думи в контекста на съответната част от текста и извеждането на тези думи от полето на текста, като по този начин се четат само двете думи "поезия" и "неизвестност".1 В първия случай романтическата визия за рибарския живот е сведена до определението "поезия", т.е. измислица, а истинският рибарски живот, който е "черен човешки живот" е "неизвестност". Във втория случай имаме "излизане" от текста, възможност за паралелно четене само на тези думи, които са изписани с друг шрифт. Чрез казването за нещо, че е неизвестност, то вече се разглежда като известно, прави се известно. Но това не значи, че е назовимо, че може да се разкаже. Стихът "Не мож го разправи" от "Рибарски живот" има свое съотвествие в "Хамлет" - последните думи на Хамлет към Полоний, в които датският принц моли своя приятел да разкаже за случилото се, след което изрича "The rest is silence" ("Останалото е мълчание")2. Тук разбира се алтернативният превод на silence като тишина и забвение показва по-голяма близост с Вапцаровата "неизвестност". Но в същото време неизвестността е и мълчание. Така можем да кажем, че и в двете произведения се заговаря за мълчанието като невъзможност на литературата/театърът да представи истинския живот. Това е известният подход претерицио - не ми се говори за нещо, тъй като то не е за говорене. Японският философ Тецуя Такахаши казва, че "в сърцевината на всяко събитие, което трябва да се помни, има нещо, което не може да се запомни и не може да се разкаже. Това е и което дава вътрешноетическия момент на паметта, но то остава вън от разказа".3 За онова, което не може да се разкаже, не бива да се мълчи, то трябва да бъде отбелязано по някакъв начин, за неговото изказване трябва да бъде намерен някакъв адекватен похват.
         И в "Хамлет" и в "Рибарски живот" може да се очертае една условна градация от илюзия към действителност. "Хамлет" започва със сцената на нощната стража и появата на призрака и завършва с една трагично реалистична сцена. "Рибарски живот" започва с "издути платна" и "луна на небето излезла" и завършва с "черен човешки живот". В същото време в "Хамлет" тази градация я има и в двете вмъкнати - при първата се представя "измисленета" пиеса "Убийството на Гонзаго", докато при втората се разиграва събитие, което се е случило "реално" - "Мишеловката". Театърът сам показва себе си и се демистифицира, получава се нещо като в "Скритата магия на Дон Кихот" на Борхес.
         В своята статия "Удоволствието от текста" Ролан Барт отбелязва, че много литературни произведения остават в съзнанието на читателите с определен емблематичен откъс. В случая с "Хамлет" на Шекспир има поне няколко такива откъса. Една от най-цитираните реплики на датския принц е "What`s Hecuba to him" ("Каква му е Хекуба"). Хамлет се възхищава на актьора, който така успешно успява да пресъздаде една измислица. Полоний пък изброява всички театрални жанрове. Ето как се говори за театъра вътре в самия театър. Актьорите могат да изиграят всичко вътре в театъра и го изиграват. Последните думи на Хамлет към Полоний показват осъзната от него нужда да се разкаже случилото се, но и собствената му невъзможност и/или нежелание да стори това. В "Рибарски живот" на Вапцаров се говори за поезията, която не може или не иска да говори за истинския рибарски живот.

 

април 2003 г.

 

 

Бележки под линия:

 

1 За цитатите от стихотворението на Никола Вапцаров "Рибарски живот" е използвано изданието на изд. "Български писател", С., 1988, "Избрани творби", с. 121 - 123; необходимо е уточнение, че поради редакторска или коректорска небрежност в някои по-късни издания на стихотворението "Рибарски живот" думите "поезия" и "неизвестност" не са поставени в разредка; [горе]
2 За българския превод на цитатите от "Хамлет" е използвано изданието на издателство "Захарий Стоянов", С., 1998 г., том 3, "Трагедии", пр. Валери Петров, с. 404 - 580 [горе]
3 Тенев, Дарин. "Отговорност, История, Решение", в. "Култура", бр. 10, 7 март 2003 г. [горе]

 

 

 

 

Останалите текстове от проекта на проф. Никола Георгиев от пролетта на 2003 г. с название "Хамриб":

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. февруари 2004 г.
Публикация в сб. "Да отгледаш смисъла", изд. център "Боян Пенев", С., 2004 г.

г1998-2014 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]