Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Галина Николова

 

 

не е като да няма слънце
просто сега сме
от сенчестата страна
на деня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]