Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

стъпвам в дълбокото

 

Галина Николова

 

 

после
докато дрехите ми съхнат

 

дишам
утаяването на тъгата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]