Галина Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

отпътуване

 

Галина Николова

 

 

Сменям мястото,
за да мога да понеса постоянството
на мисълта.

 

                    Елиас Канети

 

 

опаковам едно по едно
първо видимите неща
после невидимите
загъвам внимателно
в мека хартия
и меки мисли
най-чупливите

 

докато пътувам
наблюдавам разместването
на вътрешните пластове
и не знам
кога ще завършат
сеизмичните процеси
и какви планини
ще поникнат там
където довчера
са били равнини

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „От другата страна“, Галина Николова, Изд. „Алтера / Делта Ентъртейнмънт“, С., 2010 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]